OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

platí od: 5.12.2019

OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažťování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horka u Staré Paky