Vyhledáno: byt

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 21 výsledků

Historie obce

 • Broňa Hamplová

Základní charakteristika Horek

Horka u Staré Paky patří mezi nejmladší osady v kraji. Je položena ve výšce 503 m nad mořem a je z ní krásný otevřený pohled na panorama celých Krkonoš. Rozkládá se na výšině "Horce" od níž má své jméno.

Prohlášení o přístupnosti

 • OI Developer

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Povinně zveřejňované informace

 • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Czech Point

 • OI Developer

Na Obecním úřadě v Horkách u Staré Paky je od ledna 2010 zprovozněna nová služba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Rozhledna KOZINEC

 • OI Developer

KOZINEC U VIDOCHOVA

Vyhlídková věž na vysílači mobilního operátora Kozinec u Vidochova na Jičínsku nedaleko Nové Paky s nádhernými výhledy na Krkonoše a Český ráj z výšky 33 metrů byla postavena v roce 2004 a zpřístupněna v roce 2009.

Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Nový kompost na kompostárně

 • Broňa Hamplová
 • 106

Nový kompost u kompostárny 

Nabídka dalšího materiálu z komunitní kompostárny v Bukovině

IMG_20210719_080849_1CS.jpgNa komunitní kompostárně pro naše spádové obce, která se nachází na Platě mezi Horkama a Studencem, je připraven k volnému rozebrání další materiál. Kompost byl technikou EKO Jilemnicko s.r.o. vyvozen před vstupní bránu a je zde možné si jej bez omezení množství kdykoli odebrat. Pouze v případě, že zde budete kompost sýtovat, žádáme o odložení hrubého materiálu na hromadu bokem, aby tento mohl být opět založen k dalšímu tlení. Děkujeme, že se chováte zodpovědně a dodržujete u kompostárny pořádek. 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • datum vyvěšení: 05.09.2019
 • datum svěšení: 31.12.2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 41 - poštovní místnost.

 • datum vyvěšení: 28.11.2018
 • datum svěšení: 13.12.2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 41 - poštovní místnost.

Veřejnoprávní smlouva

 • datum vyvěšení: 02.02.2016
 • datum svěšení: 30.06.2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Návod pro občana. Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

 • datum vyvěšení: 20.10.2014
 • datum svěšení: 31.12.2014

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

 • datum vyvěšení: 28.03.2011
 • datum svěšení: 14.04.2011
o zabezpeční možnosti vyplnění elektronických sčítacích formulářů, více v příloze