Vítejte na stránkách obce Horka u Staré Paky.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: pozemku

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 64 výsledků

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 30.01.2017
 • datum svěšení: 14.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 17.03.2016
 • datum svěšení: 10.04.2016

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž

Záměr směny a prodeje pozemků

 • datum vyvěšení: 23.11.2015
 • datum svěšení: 10.12.2015

Záměr směny a prodeje pozemků v k. ú. Horka u Staré Paky s firmou Wotan Forest, a.s. (Jilos Horka s.r.o.)

Záměr obce Horka u Staré Paky o pronájmu části pozemku firmě Jilos:

 • datum vyvěšení: 18.06.2014
 • datum svěšení: 10.07.2014

MÚ Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu

 • datum vyvěšení: 17.04.2014
 • datum svěšení: 03.05.2014

Vyrozumění o pokračování řízení: "Stavba provozovny služeb (prodejní plochy pro spotřební zboží, nářadí pro zemdědělce a zahrádkáře, stroje a vozidla) na pozemku 325/4.

Záměr pronájmu pozemků

 • datum vyvěšení: 11.05.2012
 • datum svěšení: 31.05.2012

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nedaříž

Pozemkový fond České reubliky

 • datum vyvěšení: 12.09.2011
 • datum svěšení: 12.10.2011

seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků určených k prodeji dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu

 • datum vyvěšení: 08.07.2011
 • datum svěšení: 23.07.2011

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Stavba: "Oplocení pozemků". Žadatel p. Mikulka, Čistá u Horek 255

PFČR

 • datum vyvěšení: 29.12.2010
 • datum svěšení: 29.03.2011

PFČR - seznam pozemků pro veřejnou obchodní soutěž pozemků určených k prodeji dle §8 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějích předpisů. Více v příloze

Oznámení o záměru pronájmu pozemku

 • datum vyvěšení: 02.09.2010
 • datum svěšení: 30.09.2010

Oznámení o záměru pronájmu pozemku, žadatel firma Jilos Eko, s.r.o., viz. příloha

Pozemkový fond ČR - seznam pozemků

 • datum vyvěšení: 30.12.2009
 • datum svěšení: 25.03.2010

PFČR, seznam pozemků pro veřejnou obchodní soutěž pozemků určených k prodeji. Viz. příloha

Pozemkový fond České republiky

 • datum vyvěšení: 11.12.2009
 • datum svěšení: 11.01.2010

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji, viz příloha

Pozemkový fond České republiky

 • datum vyvěšení: 04.11.2009
 • datum svěšení: 19.01.2010

Seznam nepronajatých pozemků ve vlastnictví ČR a správě PF ČR, viz příloha

Pozemkový fond České republiky,územní pracoviště Liberec

 • datum vyvěšení: 05.08.2009
 • datum svěšení: 20.10.2009

Informace k nabídce pozemků k pronájmu

Záměr nákupu pozemku:

 • datum vyvěšení: 09.11.2020
 • datum svěšení: 30.11.2020

Záměr nákupu části pozemku v k. ú. Nedaříž. Z původního pč. 154 k. ú. Nedaříž - ostatní plocha vznikne dle GP nový pozemek, cca 73 m2. Nákup od manželů Grundových, Nedaříž 27. Cena 70,- Kč/m2.

Záměr nákupu pozemku:

 • datum vyvěšení: 09.11.2020
 • datum svěšení: 30.11.2020

Záměr nákupu části pozemku v k.ú. Nedaříž. Z původního pč. 559 vznikne dle GP pč. 559/2 - 306 m2. Nákup od firmy ZEFA Levínská Olešnice, a. s. Cena 60,- Kč/m2.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 30.09.2019
 • datum svěšení: 31.10.2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje záměr prodeje pozemku pč. 3178 - 16 m2 - ostatní plocha - k. ú. Horka u Staré Paky. Žadatel Wotan Forest, a.s.. Prodejní cena 250,- Kč/m2.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

 • datum vyvěšení: 09.09.2019
 • datum svěšení: 09.10.2019

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 08.08.2019
 • datum svěšení: 31.08.2019

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž, p.č. 621. Prodávající Jiří Vojtíšek, Jilemnice. Více v příloze.

Záměr prodeje části z pozemku p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje záměr prodeje 3/4 pozemku (jeho části) p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky. Žadatel Jan Hanuš, Horka u Staré Paky 53.

Záměr propachtování pozemků v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje závěr propachtovat pozemky v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 19.02.2018
 • datum svěšení: 13.03.2018

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky. Žadatel o odkup firma Suchánek a Walraven, s.r.o.

Státní pozemkový úřad Liberec

 • datum vyvěšení: 11.09.2017
 • datum svěšení: 11.12.2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku. Více v příloze.

MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí:

 • datum vyvěšení: 28.03.2017
 • datum svěšení: 13.04.2017

Opatření obecné povahy - návrh stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů pro zdroj vody obce Horka u Staré Paky HO-1 na pozemku st.p. č. 64 v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 30.01.2017
 • datum svěšení: 14.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek