Vyhledáno: Nedaříž

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 71 výsledků

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 06.08.2018
 • datum svěšení: 21.08.2018

Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy Nedaříž

Státní pozemkový úřad Semily

 • datum vyvěšení: 13.06.2018
 • datum svěšení: 25.06.2018

Svolání závěrečného jednání pro účastníky řízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž.

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v K. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 12.04.2018
 • datum svěšení: 13.05.2018

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nedaříž

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 04.04.2018
 • datum svěšení: 20.04.2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka. Horka u Staré Paky, na p.č. 243 v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 06.02.2018
 • datum svěšení: 31.03.2018

Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedaříž.

MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí:

 • datum vyvěšení: 28.03.2017
 • datum svěšení: 13.04.2017

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 30.01.2017
 • datum svěšení: 14.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Státní pozemkový úřad Semily

 • datum vyvěšení: 24.03.2016
 • datum svěšení: 08.04.2016

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 17.03.2016
 • datum svěšení: 10.04.2016

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, Semily:

 • datum vyvěšení: 24.02.2016
 • datum svěšení: 10.03.2016

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nedaříž (obec Horka u Staré Paky) - zápis z úvodního jednání

Státní pozemkový úřad, Semily:

 • datum vyvěšení: 02.02.2016
 • datum svěšení: 19.02.2016

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nedaříž, pozvánka na úvodní jednání.

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily

 • datum vyvěšení: 14.12.2015
 • datum svěšení: 13.01.2016

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily

 • datum vyvěšení: 21.10.2015
 • datum svěšení: 31.12.2015

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, pracoviště Semily:

 • datum vyvěšení: 19.06.2015
 • datum svěšení: 20.07.2015

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 15.06.2015
 • datum svěšení: 30.06.2015

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Nedaříž.

Státní pozemkový úřad Semily

 • datum vyvěšení: 22.07.2013
 • datum svěšení: 07.08.2013

Veřejná vyhláška č. 5/2013 - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Nedaříž

Záměr pronájmu pozemků

 • datum vyvěšení: 11.05.2012
 • datum svěšení: 31.05.2012
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nedaříž

Horka u Staré Paky

 • OI Developer

Kde se nachází

Obec Horka u Staré Paky se nachází 6 km od Nové Paky a 10 km od horské Jilemnice v okrese Semily v libereckém kraji. Žije zde 238 lidí a obec je tvořena dvěma částmi, Horkou a Nedaříží. Obcí vede hlavní tah do Krkonoš a Trutnova.

Historie obce

 • Broňa Hamplová

Základní charakteristika Horek

Horka u Staré Paky patří mezi nejmladší osady v kraji. Je položena ve výšce 503 m nad mořem a je z ní krásný otevřený pohled na panorama celých Krkonoš. Rozkládá se na výšině "Horce" od níž má své jméno.

Sběr objemného odpadu

Sběr objemného odpadu
 • Broňa Hamplová
 • 84

sběr objemného odpadu proběhne: 

PÁ 30. 4. 2021 od 17 - 19 hod 

SO 01.5. 2021 od 09 - 11 hod

kontejner bude umístěn u hasičských garáží v Nedaříži u firmy IMDV. 

Oslavy výročí

Oslavy výročí
 • začíná v čtvrtek 7.6. 12:30 - končí v 17:30

Sbor dobrovolných hasičů v Nedaříží srdečně zve všechny členy, přátelé sboru a sponzory na oslavy 110. výročí založení SDH Nedaříž. Dne 9.6. 2012 započnou ve 12,30hod průvodem od začátku vesnice (ze směru Levínská Olešnice). Následovati bude slavnostní otevření zrekonstruované staré hasičárny, slavnostní nástup, odpolední doprovodný program a nakonec volná zábava. Po celý den bude připraveno občerstvení a hudba. Tešíme se na Vaši návštěvu.

Noční soutěž 2020

Noční soutěž 2020
 • začíná v sobotu 22.8. 20:00 - končí v 22:00
 •  koná se Louka

SDH Nedaříž pořádá již 18. ročník noční hasičské soutěže, která se uskuteční dne 22. srpna 2020 na louce mezi Horkama a Nedaříží (naproti pile JILOS).

Rockové vepřovky

Rockové vepřovky
 • začíná v sobotu 11.11. 20:00 - končí v 23:00
 •  koná se KD Nedaříž

SDH Nedaříž zve všechny milovníky vepřových hodů v sobotu 11. listopadu od 20 hodin do KD Nedaříž. Těšíme se na Vás.

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 08.08.2019
 • datum svěšení: 31.08.2019

Záměr propachtování pozemků v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 06.08.2018
 • datum svěšení: 21.08.2018

Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy Nedaříž

Státní pozemkový úřad Semily

 • datum vyvěšení: 13.06.2018
 • datum svěšení: 25.06.2018

Svolání závěrečného jednání pro účastníky řízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž.

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v K. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 12.04.2018
 • datum svěšení: 13.05.2018

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nedaříž

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 04.04.2018
 • datum svěšení: 20.04.2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka. Horka u Staré Paky, na p.č. 243 v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 06.02.2018
 • datum svěšení: 31.03.2018

Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedaříž.

MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí:

 • datum vyvěšení: 28.03.2017
 • datum svěšení: 13.04.2017

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 30.01.2017
 • datum svěšení: 14.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Státní pozemkový úřad Semily

 • datum vyvěšení: 24.03.2016
 • datum svěšení: 08.04.2016

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 17.03.2016
 • datum svěšení: 10.04.2016

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, Semily:

 • datum vyvěšení: 24.02.2016
 • datum svěšení: 10.03.2016

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nedaříž (obec Horka u Staré Paky) - zápis z úvodního jednání

Státní pozemkový úřad, Semily:

 • datum vyvěšení: 02.02.2016
 • datum svěšení: 19.02.2016

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nedaříž, pozvánka na úvodní jednání.

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily

 • datum vyvěšení: 14.12.2015
 • datum svěšení: 13.01.2016

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily

 • datum vyvěšení: 21.10.2015
 • datum svěšení: 31.12.2015

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti