Vítejte na stránkách obce Horka u Staré Paky.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: úřad

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 226 výsledků

Volby do zastupitelstev obcí 2022

 • Broňa Hamplová
 • 115

 Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022 a odkazy: 

Podrobný výklad týkající se zejm. pasivního volebního práva, „tvorby“, podávání kandidátních listin a rozhodování o nich  je uveden v materiálu  krajského úřadu  „Informace a vzory pro volební strany“, který byl zveřejněn (včetně vzorů jednotlivých typů kandidátních listin, prohlášení kandidáta, vzoru petice aj. dokumentů)  na web str. krajského úřadu k volbám do zastupitelstev obcí 2022 https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/04-informace-a-vzory-pro-volebni-strany.

Finanční úřad pro Liberecký kraj

 • datum vyvěšení: 22.04.2022
 • datum svěšení: 30.05.2022

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022. 

Městský úřad Jilemnice

 • datum vyvěšení: 21.04.2022
 • datum svěšení: 21.05.2022

Veřejná vyhláška - o doručení zprávy o uplatňování územního plánu Horka u Staré Paky

Městský úřad Jilemnice

 • datum vyvěšení: 22.02.2022
 • datum svěšení: 10.03.2022

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Finanční úřad pro Liberecký kraj

 • datum vyvěšení: 12.11.2021
 • datum svěšení: 31.01.2022

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

Očkování psů proti vzteklině 2021

 • Broňa Hamplová
 • 236

Očkování psů na Horkách u Staré Paky proběhne v neděli 19. 9. 2021 od 10,00 - 10,15 hod u obecního úřadu. Cena 180,- Kč. Očkují se psi starší 6 měsíců. 

Krajský úřad Libereckého kraje

 • datum vyvěšení: 04.10.2021
 • datum svěšení: 31.10.2021

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje"

Úřad

 • OI Developer


Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Mikroregion Jilemnicko

 • Broňa Hamplová

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko - ODBOR DOPRAVY. Příručka pro veřejnost.

Vloženo: 27. 01. 2020

Povinně zveřejňované informace

 • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

 • OI Developer

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Horka u Staré Paky

Obec Horka u Staré Paky
Horka u Staré Paky 41
512 34 Horka u Staré Paky 

Horka u Staré Paky

 • OI Developer

Kde se nachází

Obec Horka u Staré Paky se nachází 6 km od Nové Paky a 10 km od horské Jilemnice v okrese Semily v libereckém kraji. Žije zde 238 lidí a obec je tvořena dvěma částmi, Horkou a Nedaříží. Obcí vede hlavní tah do Krkonoš a Trutnova.

Respirátory k dispozici na OÚ

Respirátory k dispozici na OÚ
 • Broňa Hamplová
 • 286

Pro zájemce jsou zdarma k dispozici  respirátory k vyzvednutí  na obecním úřadě. 

Czech Point

 • OI Developer

Na Obecním úřadě v Horkách u Staré Paky je od ledna 2010 zprovozněna nová služba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Základní informace

 • OI Developer

Obecní úřad

Obecní úřad Horky u Staré Paky je vám k dispozici v následující dny:

Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.

Prohlášení o přístupnosti

 • OI Developer

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Horka u Staré Paky

 • OI Developer

Kde se nachází

Obec Horka u Staré Paky se nachází 6 km od Nové Paky a 10 km od horské Jilemnice v okrese Semily v libereckém kraji. Žije zde 238 lidí a obec je tvořena dvěma částmi, Horkou a Nedaříží. Obcí vede hlavní tah do Krkonoš a Trutnova.

Kontakty

 • OI Developer

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Horka u Staré Paky

Obec Horka u Staré Paky
Horka u Staré Paky 41
512 34 Horka u Staré Paky 

Úřad

 • OI Developer


Prohlášení o přístupnosti

 • OI Developer

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

 • OI Developer

Obecní úřad

Obecní úřad Horky u Staré Paky je vám k dispozici v následující dny:

Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.

Povinně zveřejňované informace

 • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Czech Point

 • OI Developer

Na Obecním úřadě v Horkách u Staré Paky je od ledna 2010 zprovozněna nová služba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Mikroregion Jilemnicko

 • Broňa Hamplová

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko - ODBOR DOPRAVY. Příručka pro veřejnost.

Vloženo: 27. 01. 2020

Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Nový obecní web

Nový obecní web
 • OI Developer
 • 473

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Respirátory k dispozici na OÚ

Respirátory k dispozici na OÚ
 • Broňa Hamplová
 • 286

Pro zájemce jsou zdarma k dispozici  respirátory k vyzvednutí  na obecním úřadě. 

Očkování psů proti vzteklině 2021

 • Broňa Hamplová
 • 236

Očkování psů na Horkách u Staré Paky proběhne v neděli 19. 9. 2021 od 10,00 - 10,15 hod u obecního úřadu. Cena 180,- Kč. Očkují se psi starší 6 měsíců. 

Volby do zastupitelstev obcí 2022

 • Broňa Hamplová
 • 115

 Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022 a odkazy: 

Podrobný výklad týkající se zejm. pasivního volebního práva, „tvorby“, podávání kandidátních listin a rozhodování o nich  je uveden v materiálu  krajského úřadu  „Informace a vzory pro volební strany“, který byl zveřejněn (včetně vzorů jednotlivých typů kandidátních listin, prohlášení kandidáta, vzoru petice aj. dokumentů)  na web str. krajského úřadu k volbám do zastupitelstev obcí 2022 https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/04-informace-a-vzory-pro-volebni-strany.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 03.01.2018
 • datum svěšení: 19.01.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy

Dražební vyhláška, Exekutorský úřad Praha 2

 • datum vyvěšení: 06.10.2017
 • datum svěšení: 28.11.2017

Dražební vyhláška - nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Státní pozemkový úřad Liberec

 • datum vyvěšení: 11.09.2017
 • datum svěšení: 11.12.2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku. Více v příloze.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení: 01.06.2017
 • datum svěšení: 17.06.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu.

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 30.01.2017
 • datum svěšení: 14.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Zeměměřický úřad, Praha

 • datum vyvěšení: 06.01.2017
 • datum svěšení: 31.12.2017

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

 • datum vyvěšení: 20.12.2016
 • datum svěšení: 05.01.2017

ROZHODNUTÍ -číslo jednací KÚLK97016/2016

Krajský úřad Libereckého kraje - odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 24.08.2016
 • datum svěšení: 10.09.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I/16

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 11.05.2016
 • datum svěšení: 31.05.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I(16