Vyhledáno: pozemku

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 64 výsledků

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

 • datum vyvěšení: 09.09.2019
 • datum svěšení: 09.10.2019

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 08.08.2019
 • datum svěšení: 31.08.2019

Záměr prodeje části z pozemku p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Záměr propachtování pozemků v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 19.02.2018
 • datum svěšení: 13.03.2018

Státní pozemkový úřad Liberec

 • datum vyvěšení: 11.09.2017
 • datum svěšení: 11.12.2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku. Více v příloze.

MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí:

 • datum vyvěšení: 28.03.2017
 • datum svěšení: 13.04.2017

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 17.03.2016
 • datum svěšení: 10.04.2016

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž

Záměr obce Horka u Staré Paky o pronájmu části pozemku firmě Jilos:

 • datum vyvěšení: 18.06.2014
 • datum svěšení: 10.07.2014

Záměr pronájmu pozemků

 • datum vyvěšení: 11.05.2012
 • datum svěšení: 31.05.2012
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nedaříž

Pozemkový fond České reubliky

 • datum vyvěšení: 12.09.2011
 • datum svěšení: 12.10.2011

seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků určených k prodeji dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu

 • datum vyvěšení: 08.07.2011
 • datum svěšení: 23.07.2011

Oznámení o záměru pronájmu pozemku

 • datum vyvěšení: 02.09.2010
 • datum svěšení: 30.09.2010
Oznámení o záměru pronájmu pozemku, žadatel firma Jilos Eko, s.r.o., viz. příloha

Pozemkový fond České republiky

 • datum vyvěšení: 11.12.2009
 • datum svěšení: 11.01.2010
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji, viz příloha

Pozemkový fond České republiky

 • datum vyvěšení: 04.11.2009
 • datum svěšení: 19.01.2010
Seznam nepronajatých pozemků ve vlastnictví ČR a správě PF ČR, viz příloha

Pozemkový fond České republiky,územní pracoviště Liberec

 • datum vyvěšení: 05.08.2009
 • datum svěšení: 20.10.2009
Informace k nabídce pozemků k pronájmu