Sběr nebezpečného odpadu

  • Broňa Hamplová
  • 33

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 25. 9. 2021 

Horka - parkoviště OÚ - 13,00 - 13,10 hod 

Nedaříž - požární zbrojnice - 13,15 - 13,25 hod