Vítejte na stránkách obce Horka u Staré Paky.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: obec

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 147 výsledků

Přerušení dodávky pitné vody

 • Broňa Hamplová
 • 25

V pátek 11. 11. 2022  proběhne na vodojemu plánovaná údržba, z tohoto důvodu bude od 15 - 17 hodin přerušena dodávka pitné vody pro celou obec. Děkujeme za pochopení. 

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška (lesní porosty)

 • datum vyvěšení: 04.11.2022
 • datum svěšení: 31.12.2023

Opatření obecné povahy - lesní porosty 

Obec Horka u Staré Paky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Horka u Staré Paky a jeho dodatku č. 1 a 2

OZV č. 1 2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2 2021

kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

MÚ Dvůr Králové nad Labem - VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

 • datum vyvěšení: 01.08.2022
 • datum svěšení: 22.08.2022

Stanovení přechodné úpravy provozu

Obec Horka - schválený závěrečný účet 2021

 • datum vyvěšení: 23.06.2022
 • datum svěšení: 30.06.2023

Schválený závěrečný účet 2021

Obec Horka - Rozpočtové opatření č. 1/2022

 • datum vyvěšení: 10.06.2022
 • datum svěšení: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Obec Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 24.05.2022
 • datum svěšení: 02.06.2022

Program veřejného zastupitelstva, které se uskuteční 2. 2 2022. 

Očkování psů proti vzteklině 2021

 • Broňa Hamplová
 • 432

Očkování psů na Horkách u Staré Paky proběhne v neděli 19. 9. 2021 od 10,00 - 10,15 hod u obecního úřadu. Cena 180,- Kč. Očkují se psi starší 6 měsíců. 

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení: 20.10.2021
 • datum svěšení: 31.12.2021

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Informační SMS

 • OI Developer

Dostávejte aktuální informace přímo na váš telefon

Chcete-li vždy dostávat aktuální informace o dění v obci, stačí se zaregiistrovat k odběru novinek níže na stránkách v sekci "dostávejte novinky".

Historie obce

 • Broňa Hamplová

Základní charakteristika Horek

Horka u Staré Paky patří mezi nejmladší osady v kraji. Je položena ve výšce 503 m nad mořem a je z ní krásný otevřený pohled na panorama celých Krkonoš. Rozkládá se na výšině "Horce" od níž má své jméno.

Horka u Staré Paky

 • OI Developer

Kde se nachází

Obec Horka u Staré Paky se nachází 6 km od Nové Paky a 10 km od horské Jilemnice v okrese Semily v libereckém kraji. Žije zde 238 lidí a obec je tvořena dvěma částmi, Horkou a Nedaříží. Obcí vede hlavní tah do Krkonoš a Trutnova.

Historie obce

 • Broňa Hamplová

Základní charakteristika Horek

Horka u Staré Paky patří mezi nejmladší osady v kraji. Je položena ve výšce 503 m nad mořem a je z ní krásný otevřený pohled na panorama celých Krkonoš. Rozkládá se na výšině "Horce" od níž má své jméno.

Kontakty

 • OI Developer

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Horka u Staré Paky

Obec Horka u Staré Paky
Horka u Staré Paky 41
512 34 Horka u Staré Paky 

Prohlášení o přístupnosti

 • OI Developer

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

 • OI Developer

Obecní úřad

Obecní úřad Horky u Staré Paky je vám k dispozici v následující dny:

Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.

Povinně zveřejňované informace

 • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Czech Point

 • OI Developer

Na Obecním úřadě v Horkách u Staré Paky je od ledna 2010 zprovozněna nová služba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Informační SMS

 • OI Developer

Dostávejte aktuální informace přímo na váš telefon

Chcete-li vždy dostávat aktuální informace o dění v obci, stačí se zaregiistrovat k odběru novinek níže na stránkách v sekci "dostávejte novinky".

Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Nový obecní web

Nový obecní web
 • OI Developer
 • 677

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Respirátory k dispozici na OÚ

Respirátory k dispozici na OÚ
 • Broňa Hamplová
 • 484

Pro zájemce jsou zdarma k dispozici  respirátory k vyzvednutí  na obecním úřadě. 

Očkování psů proti vzteklině 2021

 • Broňa Hamplová
 • 432

Očkování psů na Horkách u Staré Paky proběhne v neděli 19. 9. 2021 od 10,00 - 10,15 hod u obecního úřadu. Cena 180,- Kč. Očkují se psi starší 6 měsíců. 

Přerušení dodávky pitné vody

 • Broňa Hamplová
 • 25

V pátek 11. 11. 2022  proběhne na vodojemu plánovaná údržba, z tohoto důvodu bude od 15 - 17 hodin přerušena dodávka pitné vody pro celou obec. Děkujeme za pochopení. 

Obec Horka u Staré Paky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Horka u Staré Paky a jeho dodatku č. 1 a 2

OZV č. 1 2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2 2021

kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

MÚ Dvůr Králové nad Labem:

 • datum vyvěšení: 30.09.2020
 • datum svěšení: 20.10.2020

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu. Na silnici č. III32546 v úseku od obce Horka u Staré Paky až po obec Mostek a v rámci nařízené objízdné trasy dále na silnici č. II/325.

Ministerstvo zemědělství - VV - opatření obecné povahy:

 • datum vyvěšení: 31.07.2020
 • datum svěšení: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - lesní porosty.

Krajský úřad Královehradeckého kraje

 • datum vyvěšení: 14.04.2020
 • datum svěšení: 30.04.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - silnice I/14 v obci Rudník

Ministerstvo zemědělství

 • datum vyvěšení: 06.04.2020
 • datum svěšení: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy a kůrovec.

Vláda ČR:

 • datum vyvěšení: 16.03.2020
 • datum svěšení: 30.04.2020
Opatření obecné povahy - ochrana hranic

Ministerstvo zemědělství oznamuje:

 • datum vyvěšení: 03.09.2019
 • datum svěšení: 31.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

MÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství

 • datum vyvěšení: 03.05.2019
 • datum svěšení: 20.05.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu (Borovnice).

Ministerstvo zemědělství, Praha 1

 • datum vyvěšení: 04.04.2019
 • datum svěšení: 31.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec.

Záměr prodeje části z pozemku p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Záměr propachtování pozemků v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

 • datum vyvěšení: 13.02.2019
 • datum svěšení: 05.03.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1a ÚP Horka u Staré Paky formou opatřením obecné povahy

 • datum vyvěšení: 08.02.2019
 • datum svěšení: 25.02.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1a ÚP Horka u Staré Paky formou opatřením obecné povahy.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

 • datum vyvěšení: 31.01.2019
 • datum svěšení: 10.03.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení trvalé místní úpravy provozu na silnici č. III/28440, III/32547, II/325, z důvodu předběžného vyznačení omezení zatížitelnosti mostního objektu ev. č. 32546-1 v k.ú. Borovnice v km 4,974.

Krajský úřad Libereckého kraje:

 • datum vyvěšení: 03.08.2018
 • datum svěšení: 20.08.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/16, k. ú. Horka u Staré Paky