Vítejte na stránkách obce Horka u Staré Paky.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: pozemku

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 64 výsledků

Záměr prodeje pozemku

 • datum vyvěšení: 3. 6. 2021
 • datum svěšení: 30. 6. 2021

Záměr prodeje pozemku, k. ú. Horka u Staré Paky

Záměr nákupu pozemku:

 • datum vyvěšení: 9. 11. 2020
 • datum svěšení: 30. 11. 2020

Záměr nákupu části pozemku v k. ú. Nedaříž. Z původního pč. 154 k. ú. Nedaříž - ostatní plocha vznikne dle GP nový pozemek, cca 73 m2. Nákup od manželů Grundových, Nedaříž 27. Cena 70,- Kč/m2.

Záměr nákupu pozemku:

 • datum vyvěšení: 9. 11. 2020
 • datum svěšení: 30. 11. 2020

Záměr nákupu části pozemku v k.ú. Nedaříž. Z původního pč. 559 vznikne dle GP pč. 559/2 - 306 m2. Nákup od firmy ZEFA Levínská Olešnice, a. s. Cena 60,- Kč/m2.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 30. 9. 2019
 • datum svěšení: 31. 10. 2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje záměr prodeje pozemku pč. 3178 - 16 m2 - ostatní plocha - k. ú. Horka u Staré Paky. Žadatel Wotan Forest, a.s.. Prodejní cena 250,- Kč/m2.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

 • datum vyvěšení: 9. 9. 2019
 • datum svěšení: 9. 10. 2019

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 8. 8. 2019
 • datum svěšení: 31. 8. 2019

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž, p.č. 621. Prodávající Jiří Vojtíšek, Jilemnice. Více v příloze.

Záměr prodeje části z pozemku p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky.

 • datum vyvěšení: 13. 2. 2019
 • datum svěšení: 5. 3. 2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje záměr prodeje 3/4 pozemku (jeho části) p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky. Žadatel Jan Hanuš, Horka u Staré Paky 53.

Záměr propachtování pozemků v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

 • datum vyvěšení: 13. 2. 2019
 • datum svěšení: 5. 3. 2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje závěr propachtovat pozemky v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 19. 2. 2018
 • datum svěšení: 13. 3. 2018

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky. Žadatel o odkup firma Suchánek a Walraven, s.r.o.

Státní pozemkový úřad Liberec

 • datum vyvěšení: 11. 9. 2017
 • datum svěšení: 11. 12. 2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku. Více v příloze.

MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí:

 • datum vyvěšení: 28. 3. 2017
 • datum svěšení: 13. 4. 2017

Opatření obecné povahy - návrh stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů pro zdroj vody obce Horka u Staré Paky HO-1 na pozemku st.p. č. 64 v k. ú. Nedaříž

Záměr nákupu pozemku:

 • datum vyvěšení: 9. 11. 2020
 • datum svěšení: 30. 11. 2020

Záměr nákupu části pozemku v k. ú. Nedaříž. Z původního pč. 154 k. ú. Nedaříž - ostatní plocha vznikne dle GP nový pozemek, cca 73 m2. Nákup od manželů Grundových, Nedaříž 27. Cena 70,- Kč/m2.

Záměr nákupu pozemku:

 • datum vyvěšení: 9. 11. 2020
 • datum svěšení: 30. 11. 2020

Záměr nákupu části pozemku v k.ú. Nedaříž. Z původního pč. 559 vznikne dle GP pč. 559/2 - 306 m2. Nákup od firmy ZEFA Levínská Olešnice, a. s. Cena 60,- Kč/m2.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 30. 9. 2019
 • datum svěšení: 31. 10. 2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje záměr prodeje pozemku pč. 3178 - 16 m2 - ostatní plocha - k. ú. Horka u Staré Paky. Žadatel Wotan Forest, a.s.. Prodejní cena 250,- Kč/m2.

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

 • datum vyvěšení: 9. 9. 2019
 • datum svěšení: 9. 10. 2019

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž

 • datum vyvěšení: 8. 8. 2019
 • datum svěšení: 31. 8. 2019

Oznámení - záměr nákupu pozemku v k. ú. Nedaříž, p.č. 621. Prodávající Jiří Vojtíšek, Jilemnice. Více v příloze.

Záměr prodeje části z pozemku p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky.

 • datum vyvěšení: 13. 2. 2019
 • datum svěšení: 5. 3. 2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje záměr prodeje 3/4 pozemku (jeho části) p. č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky. Žadatel Jan Hanuš, Horka u Staré Paky 53.

Záměr propachtování pozemků v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

 • datum vyvěšení: 13. 2. 2019
 • datum svěšení: 5. 3. 2019

Obec Horka u Staré Paky zveřejňuje závěr propachtovat pozemky v k. ú. Nedaříž pro firmu ZEFA Levínská Olešnice, a.s.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky

 • datum vyvěšení: 19. 2. 2018
 • datum svěšení: 13. 3. 2018

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky. Žadatel o odkup firma Suchánek a Walraven, s.r.o.

Státní pozemkový úřad Liberec

 • datum vyvěšení: 11. 9. 2017
 • datum svěšení: 11. 12. 2017

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku. Více v příloze.

MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí:

 • datum vyvěšení: 28. 3. 2017
 • datum svěšení: 13. 4. 2017

Opatření obecné povahy - návrh stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů pro zdroj vody obce Horka u Staré Paky HO-1 na pozemku st.p. č. 64 v k. ú. Nedaříž

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 30. 1. 2017
 • datum svěšení: 14. 2. 2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek