Sběr nebezpečných složek odpadu

  • Broňa Hamplová
  • 178


Sběr nebezpečných složek odpadů proběhne v obci Horka u Staré Paky v sobotu 10. dubna 2021.

Stanoviště Horka: parkoviště OÚ - 13,00 - 13,10 hod 

Nedaříž: u požární zbrojnice - 13,15 - 13,25 hod