Vyhledáno: úřad

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 219 výsledků

Očkování psů proti vzteklině 2021

 • Broňa Hamplová
 • 10

Očkování psů na Horkách u Staré Paky proběhne v neděli 19. 9. 2021 od 10,00 - 10,15 hod u obecního úřadu. Cena 180,- Kč. Očkují se psi starší 6 měsíců. 

Úřad

 • OI Developer


Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Mikroregion Jilemnicko

 • Broňa Hamplová

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko - ODBOR DOPRAVY. Příručka pro veřejnost.

Vloženo: 27. 01. 2020

Povinně zveřejňované informace

 • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

 • OI Developer

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Horka u Staré Paky

Obec Horka u Staré Paky
Horka u Staré Paky 41
512 34 Horka u Staré Paky 

Horka u Staré Paky

 • OI Developer

Kde se nachází

Obec Horka u Staré Paky se nachází 6 km od Nové Paky a 10 km od horské Jilemnice v okrese Semily v libereckém kraji. Žije zde 238 lidí a obec je tvořena dvěma částmi, Horkou a Nedaříží. Obcí vede hlavní tah do Krkonoš a Trutnova.

Respirátory k dispozici na OÚ

Respirátory k dispozici na OÚ
 • Broňa Hamplová
 • 142

Pro zájemce jsou zdarma k dispozici  respirátory k vyzvednutí  na obecním úřadě. 

Czech Point

 • OI Developer

Na Obecním úřadě v Horkách u Staré Paky je od ledna 2010 zprovozněna nová služba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Základní informace

 • OI Developer

Obecní úřad

Obecní úřad Horky u Staré Paky je vám k dispozici v následující dny:

Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.

Prohlášení o přístupnosti

 • OI Developer

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Nový obecní web

Nový obecní web
 • OI Developer
 • 249

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Krajský úřad Královehradeckého kraje

 • datum vyvěšení: 14.04.2020
 • datum svěšení: 30.04.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - silnice I/14 v obci Rudník

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 21.01.2020
 • datum svěšení: 07.02.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Finanční úřad pro Liberecký kraj

 • datum vyvěšení: 26.04.2019
 • datum svěšení: 27.05.2019

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Horka u Staré Paky

 • OI Developer

Kde se nachází

Obec Horka u Staré Paky se nachází 6 km od Nové Paky a 10 km od horské Jilemnice v okrese Semily v libereckém kraji. Žije zde 238 lidí a obec je tvořena dvěma částmi, Horkou a Nedaříží. Obcí vede hlavní tah do Krkonoš a Trutnova.

Kontakty

 • OI Developer

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Horka u Staré Paky

Obec Horka u Staré Paky
Horka u Staré Paky 41
512 34 Horka u Staré Paky 

Úřad

 • OI Developer


Prohlášení o přístupnosti

 • OI Developer

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

 • OI Developer

Obecní úřad

Obecní úřad Horky u Staré Paky je vám k dispozici v následující dny:

Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.

Povinně zveřejňované informace

 • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Czech Point

 • OI Developer

Na Obecním úřadě v Horkách u Staré Paky je od ledna 2010 zprovozněna nová služba pro občany. Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Mikroregion Jilemnicko

 • Broňa Hamplová

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko - ODBOR DOPRAVY. Příručka pro veřejnost.

Vloženo: 27. 01. 2020

Poskytování informací

 • OI Developer

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Nový obecní web

Nový obecní web
 • OI Developer
 • 249

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Respirátory k dispozici na OÚ

Respirátory k dispozici na OÚ
 • Broňa Hamplová
 • 142

Pro zájemce jsou zdarma k dispozici  respirátory k vyzvednutí  na obecním úřadě. 

Očkování psů proti vzteklině 2021

 • Broňa Hamplová
 • 10

Očkování psů na Horkách u Staré Paky proběhne v neděli 19. 9. 2021 od 10,00 - 10,15 hod u obecního úřadu. Cena 180,- Kč. Očkují se psi starší 6 měsíců. 

Krajský úřad Královehradeckého kraje

 • datum vyvěšení: 14.04.2020
 • datum svěšení: 30.04.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - silnice I/14 v obci Rudník

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 21.01.2020
 • datum svěšení: 07.02.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Finanční úřad pro Liberecký kraj

 • datum vyvěšení: 26.04.2019
 • datum svěšení: 27.05.2019

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

 • datum vyvěšení: 31.01.2019
 • datum svěšení: 10.03.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení trvalé místní úpravy provozu na silnici č. III/28440, III/32547, II/325, z důvodu předběžného vyznačení omezení zatížitelnosti mostního objektu ev. č. 32546-1 v k.ú. Borovnice v km 4,974.

Katastrální úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 17.12.2018
 • datum svěšení: 20.01.2019

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy:

 • datum vyvěšení: 27.11.2018
 • datum svěšení: 13.12.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení: 13.11.2018
 • datum svěšení: 29.11.2018

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Státní pozemkový úřad, pobočka Semily:

 • datum vyvěšení: 06.08.2018
 • datum svěšení: 21.08.2018

Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy Nedaříž

Krajský úřad Libereckého kraje:

 • datum vyvěšení: 03.08.2018
 • datum svěšení: 20.08.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/16, k. ú. Horka u Staré Paky

Státní pozemkový úřad Semily

 • datum vyvěšení: 13.06.2018
 • datum svěšení: 25.06.2018

Svolání závěrečného jednání pro účastníky řízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedaříž.

Finanční úřad informuje:

 • datum vyvěšení: 27.04.2018
 • datum svěšení: 28.05.2018

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 04.04.2018
 • datum svěšení: 20.04.2018

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka. Horka u Staré Paky, na p.č. 243 v k. ú. Nedaříž

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 • datum vyvěšení: 28.03.2018
 • datum svěšení: 15.04.2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Mladé Buky.

Státní pozemkový úřad Semily:

 • datum vyvěšení: 06.02.2018
 • datum svěšení: 31.03.2018

Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedaříž.

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy

 • datum vyvěšení: 06.02.2018
 • datum svěšení: 22.02.2018

Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na veřejné přístupné účelové komunikaci č. 4/18 v rámci stavební akce: výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení