OZV 1/2012 kterou se ruší OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj neb

platí od: 11.7.2012