OZV č. 1/2013 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém využití vzniklého kompostu

platí od: 8.7.2013

OZV - 1/2013 kompostování a systém využití vzniklého kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně a ploch na území obce.