OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

platí od: 1.1.2011