OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

platí od: 1.1.2011